تبلیغات
.::MMS::. - آرزوی من...
Welcome to .::MMS::.


© آرزوی من...

چهارشنبه 3 فروردین 1384

 

آرزوی من این است در سپیده ای شفاف

 

در د لت شوم مهمان یك سپیده بی انصاف

 

آرزوی من این است توی عصر طوفانی

 

قانعم كنی جوری كه همیشه می مانی

 

آرزوی من این است كه تو مال من باشی

 

غیر ممكن ممكن تو محال من باشی

 

آرزوی من این است با دو بال جادویی

 

روی چشم تو باشم مثل نور لیمویی

 

آرزوی من این است بین این همه انسان

 

نیت تو من باشم توی فال با فنجان

 

آرزوی من این است كه دو روز طولانی

 

در كنار تو باشم فارغ از پشیمانی

 

آرزوی من این است كه تو مثل یك سایه

 

سرپناه من باشی لحظه تر گریه

 

آرزوی من این است یا شوی فراموشم

 

یا كه مثل غم هر شب گیرمت در آغوشم

 

آرزوی من این است عشق تو كمم باشد

 

اسم تو فقط زخمی روی مرهمم باشد

 

آرزوی من این است نرم و عاشق و ساده

 

همسفر شوی با من در سكوت جاده

 

آرزوی من این است كه تو ساز من باشی

 

من نیاز تو باشم تو نیاز من باشی

 

آرزوی من این است هستی تو من باشم

 

لحظه های هشیاری مستی تو من باشم

 

آرزوی من این است تو غزال من باشی

 

تك ستاره روشن در خیال من باشی

 

آرزوی من این است در شبی پر از رویا

 

پیش ماه و تو باشم تا سحر لب دریا

 

آرزوی من این است در تولدی دوم

 

مثل مه شوم در تو با همه وجودم گم

 

آرزوی من این است از سفر نگویی تو

 

تو هم آرزویی كن اوج آرزویی تو

 

آرزوی من این است آرزو كنی من را

 

معنی اش كنی با عشق شعر سبز ماندن را

 

آرزوی من این است مثل سیم یك گیتار

 

زیر دست تو باشم لحظه خوش دیدار

 

آرزوی من این است مثل لیلی و مجنون

 

پیروی كنیم از عشق این جنون بی قانون

 

آرزوی من این است در پگاهی از اسفند

 

راهی سفر گردیم طبق رسم یك پیوند

 

آرزوی من این است در شبی كه تاریك است

 

تو بگویی از وصلی كه لطیف و نزدیك است

 

آرزوی من این است زیر سقف این دنیا

 

من برای تو باشم تو برای من تنها

 

<:P:>  <:P:> 

<:P:>

<:P:>

|+| نظر ها ()