تبلیغات
.::MMS::. - آرزو...
Welcome to .::MMS::.


© آرزو...

چهارشنبه 3 فروردین 1384

 

كاش بر ساحل رودی خاموش

 

عطر مرموز گیاهی بودم

 

چو بر آنجا گذرت می افتاد

 

بسراپای تو لب می سودم

 

 

كاش چون نای شبان می خواندم

 

بنوای دل دیوانه تو

 

خفته بر هود مواج نسیم

 

می گذشتم ز در خانه تو

 

...

 

كاش چون یاد دل انگیز زنی

 

می خزیدم به دلت پر تشویش

 

ناگهان چشم تو را می دیدم

 

خیره بر جلوه زیبایی خویش

 

كاش در بستر تنهائی تو

 

پیكرم شمع گنه می افروخت

 

ریشه زهد تو و حسرت من

 

زین گنه كاری، شیرین می سوخت

 

كاش از شاخه سرسبز حیات

 

گل اندوه مرا می چیدی

 

كاش در شعر من ای مایه عمر

 

شعله راز مرا می دیدی

 

 

 

 

|+| نظر ها ()