تبلیغات
.::MMS::. - چگونه...؟؟؟
Welcome to .::MMS::.


© چگونه...؟؟؟

چهارشنبه 3 فروردین 1384

 

زندگی به من آموخت كه چگونه گریه كنم                                                          

 

                                                        اما گریه به من نیاموخت كه چگونه زندگی كنم

 

تو نیز به من آموختی كه چگونه دوستت بدارم                                                          

 

                                                         اما به من نیاموختی كه چگونه فراموشت كنم

<:P:>  <:P:> 

|+| نظر ها ()