تبلیغات
.::MMS::. - به یادم باش
Welcome to .::MMS::.


© به یادم باش

چهارشنبه 3 فروردین 1384

 

به یادم باش

 

به یادم باش

 

به یادم باش همیشه همصدایم باش

 

هوایم باش صدایم باش

 

رفیق لحظه هایم باش

 

همیشه همصدایم باش

 

مثل من باش عاشقم باش

 

به یادم باش

 

به یادم باش

 

به یادم باش همیشه همصدایم باش

 

هوایم باش صدایم باش

 

رفیق لحظه هایم باش

 

همیشه همصدایم باش

 

مثل من باش عاشقم باش

 

بیا با من ،بیا تا من، به اغوشم، به رود فاضل

 

دلم با من ، بدونه تو نمی سازه نمی سازه

 

دارم آهسته آهسته

 

من از عشق تو میسوزم

 

به یادم باش، به یادم باش

 

تو ای یاد شب و روزم

 

به یادم باش

 

به یادم باش

 

به یادم باش همیشه همصدایم باش

 

هوایم باش صدایم باش

 

رفیق لحظه هایم باش

 

همیشه همصدایم باش

 

مثل من باش عاشقم باش

 

بیا با من كه من عاشق ترینم

 

من همینم

 

بدونه تو درخت بی زمینم

 

من همینم

 

بیا با من كه پا بند تو باشم

 

با تو باشم

 

دچار قهر و لبخند تو باشم

 

با تو باشم

 

بیا با من ، بیا تا من، به اغوشم، به رود فاضل

 

دلم با من بدونه تو نمی سازه نمی سازه

 

دارم اهسته اهسته من از عشق تو می سوزم

 

به یادم باش، به یادم باش

 

تو ای یاد شب و روزم

 

به یادم باش

 

به یادم باش

 

به یادم باش همیشه همصدایم باش

 

هوایم باش صدایم باش

 

رفیق لحظه هایم باش

 

همیشه همصدایم باش

 

مثل من باش عاشقم باش

 

من و از من بگیر و باورم كن

 

باورم كن

 

غزل اواز عشقم، از برم كن

 

باورم كن

 

اگه خوبم ، اگه بد ، بدترم كن

 

باورم كن

 

بیا با من ، بیا تا من، به اغوشم، به رود فاضل

 

دلم با من بدونه تو نمی سازه نمی سازه

 

دارم اهسته اهسته من از عشق تو می سوزم

 

به یادم باش، به یادم باش

 

تو ای یاد شب و روزم...!!!

 

<:P:>

<:P:>

<:P:>

<:P:>

<:P:>  <:P:> 

|+| نظر ها ()