تبلیغات
.::MMS::. - گاهی...
Welcome to .::MMS::.


© گاهی...

دوشنبه 8 فروردین 1384

 

 

 

 

آتش افروز شود آتش آهی،گاهی

 

ناله ای می شکند پشت سپاهی،گاهی

 

خانمان سوز بود برق نگاهی،گاهی

 

قصه یوسف و آن قوم چه خوش پندی بود

 

به عزیزی رسد افتاده به چاهی،گاهی

 

 

<:P:>

<:P:>

<:P:>

<:P:>

<:P:>

|+| نظر ها ()