تبلیغات
.::MMS::. - نمی دانم...
Welcome to .::MMS::.


© نمی دانم...

پنجشنبه 4 فروردین 1384

 

نمی دانم...

 

نمی دانم...

 

شاید درکوچه پس کوچه های مهربانی

 

درخیابان تنهایی

 

هنگام عبورازگلفروشی بتوانم:

 

نگاهت را پیدا کنم.

 

نمی دانم...

 

شاید درمیان عکس های آ لبوم عکس

 

یا در میان لانه پرندگان

 

یا در نگاه معصومانه گنجشک بتوا نم:

 

تو را پیدا کنم.

 

نمی دانم...

 

شاید در کوچه بهار

 

هنگام تماشای پا ییز

 

وقت عبور پرستو بتوا نم:

 

عشقم را تماشا کنم.

 

نمی دانم...

 

شاید هنوز هم در خیال خود بتوا نم تو را با دسته گلی زیبا

 

در کنار گل شمعدانی

 

درآغوش مهربانی

 

با یک سبد لبخند

 

پیدا کنم.

 

پیدایت کنم و بگویم دوستت دارم

 

دوستت دارم تا آخر عمر

<:P:>  <:P:> 

<:P:>

|+| نظر ها ()